Naši ljudi

Članovi Volta iz cijele Europe zajedno rade na rješavanju današnjih izazova i prema boljoj budućnosti

Članovi Upravnog odbora

Ljudi