Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25. studenog svake godine se obilježava međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

25. stu. 2023.

Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja značajan javni problem sa dubokim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim posljedicama za pojedinca, porodicu i društvo u cjelini. Osim toga često je i izraz spolne diskriminacije.

Naime nasilje nad ženama jedan je od najraširenijih oblika ugrožavanja temeljnih ljudskih prava. A pri tom najveći udio nasilja na ženama ostaje neregistriran.

Tako na primjer UN navodi kako je polovica svih ubijenih žena stradalo od ruke svojih sadašnjih ili bivših partnera. A statistike u Hrvatskoj pokazuju da je svakih 15 minuta jedna žena fizički zlostavljana.

Stoga na ovaj dan i Volt Hrvatska želi ukazati na ovaj veliki problem te pridonjeti pobuđivanju svijesti u javnosti da je SVAKI oblik nasilja neprihvatljiv i da ga treba prijaviti.