Novi paket poreznih promjena: Porez na porez?

Već poduže vrijeme hrvatska javnost i mediji su zaokupljeni i diskusijom o uvođenju novih poreza za iznajmljivače u svrhu "krpanja financijske rupe" koja bi nastala istovremenim smanjenjem poreza i/ili doprinosa na rad.

14. lis. 2023.

Na tu temu se očitovala i Porezna Uprava (PU) koja ukazuje na netočnost navoda u uvođenju novog poreza.

O čemu se zapravo radi i koje je naše mišljenje o svemu tome pročitajte:

OVDJE